Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Notice

Thank you for joining with us. By clicking on “Join Our Talent Network”, you agree to allow Atlas using your provided information for our recruitment purposes. Refer to our Privacy Policy here

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

- Duy trì hoạt động bán hàng tại Đại Lý đều đặn và tuân thủ qui định thực thi trên tuyến bán hàng.
- Đảm bảo Đại Lý thực hiện đúng tồn kho theo chuẩn của Công ty thông qua kiểm tra và báo cáo tồn kho tại Đại Lý định kỳ, đảm bảo tồn kho theo định mức chuẩn.
- Đảm bảo thực thi DMS tại NPP: ghi nhận, xuất nhập tồn, in ấn, sử dụng hóa đơn DMS.
- Đảm bảo triển khai rõ ràng và hiệu quả các chương trình bán hàng, marketing đến khách hàng.
- Tìm kiếm các cơ hội bán hàng, khai thác khách hàng tiềm năng, đề nghị lên cấp trên phê duyệt cung cấo Công cụ hỗ trợ bán hàng (TOT) - đảm bảo khách hàng thực thi theo hợp đồng ký kết.

Job Requirement

- Ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thực phẩm/đồ uống (FMCG).
- Kỹ năng quản lý, tổ chức và kiểm soát công việc.
- Kỹ năng bán hàng và đàm phán tốt.

Join Atlas Talent Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.