Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Date posted
1 Tổ trưởng QA Ho Chi Minh 13/01/2020
2 Nhân viên bán hàng Khanh Hoa 27/09/2018
3 Nhân viên nghiên cứu và phát triển sản phẩm Ho Chi Minh 03/02/2020
4 Nhân viên nghiên cứu và phát triển sản phẩm Ho Chi Minh 21/08/2019
5 Công nhân đóng gói Ho Chi Minh 19/03/2020
6 Nhân viên kế hoạch Ho Chi Minh 19/03/2020
7 Nhân viên kế toán kho - TSCĐ Ho Chi Minh 18/03/2020
8 Phó Giám Đốc Sản Xuất Ho Chi Minh 21/02/2020
9 Tổ Trưởng Sản Xuất Ho Chi Minh 21/02/2020
10 Tổ trưởng QA Ho Chi Minh 21/02/2020
11 Nhân viên Hành Chính Ho Chi Minh 07/02/2020
12 Nhân viên hỗ trợ vận hành máy Ho Chi Minh 04/02/2020
13 Giám Sát Bán Hàng tỉnh Bình Thuận, Gia Lai, Dak Lak, Kon Tum, Đồng Nai DakLak
Gia Lai
Kon Tum
Dong Nai
Binh Thuan
...
03/10/2016
14 Nhân Viên Quản Lý Thiết Bị Bán Hàng Kon Tum
An Giang
Soc Trang
Binh Phuoc
Mekong Delta
...
31/08/2016
15 Giám Sát Bán Hàng tại các tỉnh miền Nam, miền Trung và Tây Nguyên Ho Chi Minh
Lam Dong
Dong Thap
Ninh Thuan
Long An
...
15/12/2014

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.