Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Notice

Thank you for joining with us. By clicking on “Join Our Talent Network”, you agree to allow Atlas using your provided information for our recruitment purposes. Refer to our Privacy Policy here

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review
  • Annual Leave

Job Description

- Thực hiện hoạt động lấy mẫu nguyên vật liệu - bao bì nhập vào tại kho Nhà máy và kho thuê bên ngoài.

- Thực hiện hoạt động kiểm tra và đánh giá chất lượng nguyên vật liệu - bao bì tuân thủ thủ theo tiêu chuẩn Công Ty.

- Kiểm tra - đánh giá chất lượng nguyên vật liệu - bao bì tồn kho tại Nhà Máy.

- Theo dõi và kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu - bao bì trong quá trình đưa vào sản xuất.

- Theo dõi và đánh giá chất lượng nguyên liệu theo hạn sử dụng

- Tham mưu cho cấp trên các biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro trong quá trình sản xuất

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên phân công, chỉ đạo

Job Requirement

- Tốt nghiêp Đại học liên quan đến chuyên ngành công nghệ thực phẩm.

- Đi làm 3 ca(ca 1: từ 6g00 đến 14g00, ca 2: từ 14g00 đến 22g00, ca 3: từ 22g00 đến 6g ngày hôm sau, đổi ca mỗi tuần)

- Nắm rõ quy trình sản xuất sản phẩm.

- Khả năng giao tiếp, trao đổi và tìm hiểu các vấn đề trong quá trình sản xuất.

- Khả năng tự học hỏi, tìm tòi để phát triển thêm kinh nghiệm vốn có.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng;

- Có kỹ năng báo cáo, phân tích;

- Có kỹ năng giao tiếp, kiểm tra, giám sát;

- Trung thực, nhiệt tình và chịu khó.

 

 

Similar Jobs

Job Title Location Salary EXPIRY DATE

Nhân viên QA sản phẩm (ngành Kem)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable EXPIRY DATE: 31/03/2023

Nhân viên R&D (Ngành Kem)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable EXPIRY DATE: 31/03/2023
Join Atlas Talent Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.