Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Notice

Thank you for joining with us. By clicking on “Join Our Talent Network”, you agree to allow Atlas using your provided information for our recruitment purposes. Refer to our Privacy Policy here

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

- Lên kế hoạch và tổ chức lắp đặt, bảo trì, sửa chữa thiết bị sản xuất, cơ sở hạ tầng, Utilities…

- Triển khai gia công các công cụ dụng cụ theo nhu cầu sản xuất.

- Phối hợp, triển khai thực hiện các cải tiến nhằm giảm thời gian ngừng máy, kéo dài tuổi thọ máy móc thiết bị, giảm chi phí vận hành, ổn định chất lượng sản phẩm, chạy thử Sản phẩm mới...

- Tham gia các dự án của nhà máy và Công ty khi được yêu cầu.

- Hỗ trợ các bộ phận, phòng ban khác theo yêu cầu.

Job Requirement

- Quản lý công việc, quản lý nhân sự hiệu quả.

- Phán đoán, đánh giá và đưa ra phương án giải quyết các vấn đề liên quan đến tình trạng, sự cố thiết bị.

- Làm việc nhóm, phối hợp tốt với các bộ phận, phòng ban.

- Chịu được áp lực công việc, tính chủ động cao.

- Xây dựng kế hoạch và thực hiện các báo cáo theo yêu cầu.

Join Atlas Talent Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.