Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Notice

Thank you for joining with us. By clicking on “Join Our Talent Network”, you agree to allow Atlas using your provided information for our recruitment purposes. Refer to our Privacy Policy here

Job Benefit

  • Insurance
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Business Expense
  • Annual Leave

Job Description

- Đánh giá tình trạng vệ sinh nhà xưởng, kho, thiết bị dụng cụ, BHLĐ, vệ sinh cá nhân...

- Theo dõi, kiểm tra các NVL đưa vào sản xuất, quá trình sản xuất.

- Theo dõi và nhắc nhở việc tuân thủ đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên dây chuyền sản xuất.

- Kiểm soát quá trình chiết rót theo tiêu chuẩn của quy trình và thông số kỹ thuật đã ban hành.

- Theo dõi sản phẩm mới, sản phẩm cải tiến

- Tham mưu cho cấp trên các biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro trong quá trình sản xuất

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên phân công, chỉ đạo

Job Requirement

- Tốt nghiêp Đại học liên quan đến chuyên ngành công nghệ thực phẩm, công nghệ sinh học...

- Am hiểu hệ thống ISO 9001, IS22000.

- Đi làm 3 ca(ca 1: từ 6g00 đến 14g00, ca 2: từ 14g00 đến 22g00, ca 3: từ 22g00 đến 6g ngày hôm sau, đổi ca mỗi tuần)

- Nắm rõ quy trình sản xuất sản phẩm.

- Khả năng giao tiếp, trao đổi và tìm hiểu các vấn đề trong quá trình sản xuất.

- Khả năng tự học hỏi, tìm tòi để phát triển thêm kinh nghiệm vốn có.

- Có kỹ năng giao tiếp, kiểm tra, giám sát;

- Sử dụng thành thạo vi tính.

- Có khả năng phân tích, báo cáo.

- Trung thực, nhiệt tình và chịu khó.

Similar Jobs

Job Title Location Salary EXPIRY DATE

Nhân viên QA nguyên liệu (ngành Kem)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable EXPIRY DATE: 31/03/2023

Nhân viên R&D (Ngành Kem)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable EXPIRY DATE: 31/03/2023
Join Atlas Talent Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.